Jourhemsplacering

En jourhemsplacering är boendeform för barn och unga som behöver placeras under kortare perioder. Placeringen sker i akuta former och möjliggör för socialtjänsten att utreda omständigheterna för att se vad som är bäst för barnet eller ungdomen i det långa loppet.

Till våra blivande familjehem

Jourhem

Att vara jourhem liknar till stora delar att vara familjehem. Utredningsprocessen samt de krav som ställs på er som tar emot en placering är densamma. Men skillnaden ligger i att ni som jourhem måste kunna ta emot en placering på kort varsel för att frigöra tid för utredning om ungdomens framtida behov.

Från Jourhem till Familjehem

Efter att Socialstyrelsen har utrett de omständigheter som ligger till grund för ett placeringsbehov finns möjligheten för ett jourhem att övergå till en mer långvarig Familjehemsplacering. Detta är ett beslut som ligger inom Socialstyrelsens mandat. Många av våra långvariga familjehemsplaceringar har startat just som en jourhemsplacering för att vid ett senare skede övergått till familjehemsplacering.Till våra uppdragsgivare

Våra tillgängliga jourhem idag

Vi på Innovation & Placering Uppsala AB – Familjehemsvård arbetar löpande för att alltid kunna erbjuda flertal jourhem som står beredda att öppna upp sina hem med kort varsel. Samtliga familjer har genomgått en grundlig utredning av oss konsulenter eller en socialnämnd. Vi samarbetar med ett flertal kvalitetssäkrade jourhem som med kort varsel står med öppna armar. Om ni önskar hämtar vi placeringen inom hela landet.

Kontakta oss om det gäller jourplacering. Det går bra att ringa dygnet runt, sju dagar i veckan 076-948 92 63

Arbetsgång jourhemsplacering

Utifrån den information vi får om barnet/ungdomens specifika behov och era krav och önskemål gör vi en matchning. Vi försöker att återkomma med förslag på jourhem enligt era behov och krav inom en timme. Vi hämtar inom hela Sverige efter jakande svar på förfrågan. Med en jourplacering är vi införstådda med allt nytt som kan framkomma under placeringstiden. Vi samråder med ansvarig handläggare systematiskt för att avgöra huruvida placeringen vart en rätt matchning och kan föreslås som en permanent lösning eller om vi behöver se över andra alternativ.