Kontaktperson

Våra kontaktpersoner står redo att bidra med personligt stöd i vardagen till dem barn och ungdomar som visar ett sådant behov.

En kontaktperson är någon som regelbundet träffar och stöttar individen och hjälper denne att knyta an nya social kontakter, delta i meningsfulla fritidsaktiviteter samt bidrar med stöd och stimulans i individens utveckling.

Vad innebär det att vara kontaktperson?

Att vara kontaktperson är ett uppdrag som bygger på ett personligt engagemang och en vilja till en vänskaplig relation, ibland även efter avslutat uppdrag. Uppdraget grundar sig på de behov och intressen personen har och är en insats som efterfrågas från socialtjänsten eller Innovation & Placering Uppsala AB.  

En kontaktperson ska:

 • vara en god vän och medmänniska.  
 • ge stöd och råd vid behov.  
 • hjälpa till att bryta destruktiva livsmönster.  
 • hjälpa till att bryta isolering.  
 • ge samvaro och motivera till fritidsaktiviteter, skola och meningsfull vardag.  
 • hjälpa till vid personliga angelägenheter, läkarbesök, följa med på olika möten.  
 • motivera till sysselsättning.

Något att tänka på som Kontaktperson

Att etablera kontakt kan ibland gå fort och ibland ta längre tid. Det gäller att inte ha för bråttom eller för stora krav. Tänk igenom var, när och hur besöket ska ske. Det är viktigt att kontaktpersonen inte ändrar överenskommelser i onödan eftersom varje ungdom är unik och reagerar olika starkt på det som är planerat. Som kontaktperson bör man vara lyhörd och flexibel.

Kontaktpersoner har tystnadsplikt och det innebär att den som har eller haft uppdrag inte får berätta om den person som de är eller har varit stöd för. Som kontaktperson skriver man på TYSTNADSPLIKT i samband med sin anställning på Innovation & Placering Uppsala AB.

Vägledning

Vi på Innovation & Placering Uppsala AB eller socialtjänsten erbjuder vägledning, stöd och hjälp vid behov under uppdragstiden. Som kontaktperson kan man vända sig till närmaste samordnare/familjehemskonsult som arbetar med familjen.

Avslutad uppdrag

Liksom alla uppdrag så är målet att uppdraget som kontaktperson ska avslutas efter en viss tid. Det är därför viktigt att uppdraget avslutas så att det känns bra både för ungdomen och för kontaktpersonen. En kontaktperson ska inte användas i situationer som kräver professionellt eller psykologiskt kunnande. Det är inte kontaktpersonens uppgift att lösa komplicerade psykiska bekymmer. En kontaktperson har inget annat ansvar än vad vänner har mellan sig, förutom vid oro att ungdomen eller personen far illa och behöver mer hjälp – då gäller anmälningsskyldighet.

 • att uppdraget är tydligt  
 • vägledning, stöd och hjälp under uppdraget av kontaktpersonsansvarig eller handläggare  
 • information om eventuella föreläsningar och utbildningar inom aktuella områden  
 • ekonomisk ersättning för uppdraget  
 • regelbunden omprövning och uppföljning av handläggare eller verksamhetschef