Om oss

Innovation & Placering Uppsala AB

Innovation & Placering Uppsala AB grundades 2015 och är främst verksam inom vårdsegmentet familjehemskonsulent. Organisationens syfte är dels att hjälpa till och underlätta levnadssituationen för barn och unga som placeras, dels att stötta och vägleda familjehem som har svåra uppdrag. Arbetet går ut på att på bästa möjliga sätt matcha ihop ungdomar i behov med de familjer som är villiga att öppna upp sina hem.


Innovation & Placering Uppsala AB - Familjehemsvårds vision är att arbeta som en förmedlare mellan socialtjänsten, de familjer som tar sig an uppdragen och de ungdomar som blir placerade. Vi strävar efter att vara tillgängliga och tillmötesgående vid varje utmaning och fungerar som ett bollplank för att underlätta det dagliga arbetet som uppdragen kräver. Genom kontinuerliga kontakter, regelbundna informationsmöten samt månatliga handledningstillfällen säkerställer vi på Innovation & Placering Uppsala AB att våra tjänster är av högsta kvalité.

Vi som jobbar på Innovation & Placering Uppsala AB - Familjehemsvård är en samling medarbetare som kommer från olika bakgrunder, både akademiskt och arbetserfarenhetsmässigt och kompletterar därmed varandra på ett utomordentligt sätt. Vi identifierar detta som en av våra främsta styrkor då vi har möjligheten att dela upp arbetet i olika segment och därmed möjliggöra för oss själva att fokusera på det vi gör bäst. De ledord och värderingar som genomsyrar vår organisation är;

  • Respekt
  • Fokus
  • Transparens

Dessa ledord hjälper oss att jobba individuellt men mot ett gemensamt mål.

Vi på Innovation & Placering Uppsala AB sätter ett högt värde i det faktum att vi kan erbjuda en full skräddarsydd tjänst till alla involverade parter och vara tillgängliga vid alla tänkbara scenarion där vi känner att vi kan underlätta för våra samarbetspartner.

Vi strävar efter perfektion utan att bli skrämda av utmaningen.

Vi på Innovation & Placering Uppsala AB arbetar utifrån ledorden nedan för att lyckas med vårt uppdrag, att ha ER i fokus

  • Alltid ha våra samarbetspartners perspektiv vid beslutsfattande
  • Alltid försöka ta fram en lösning som passar alla involverade parter
  • Alltid bemöta våra externa partners med respekt
  • Alltid försöka jobba enligt våra satta rutiner för att säkerställa god kvalité och hög transparans