Med er i fokus

Innovation & Placering Uppsala AB är en verksamhet som riktar sig mot barn och unga som är i behov av stöd och omsorg. Genom ett utbrett nätverk och rätt kompetens säkerställer vi på Innovation & Placering Uppsala AB att barn och unga, jour- och familjehem, socialtjänsten och övriga myndigheter eller involverade parter får ut maximalt värde från deras samarbete med oss.

Vi på Innovation & Placering Uppsala AB arbetar på uppdrag från socialtjänsten. Vår uppgift är bland annat att placera barn och unga i behov av vård och omsorg hos utredda familjer.

Vårt mål är att varje placering sker i matchande familj som är utredd och bedöms som ett tryggt och kärleksfullt hem för det placerade barnet. Det är viktigt för oss att varje placering sker i de områden eller städer som är inom räckhåll för verksamheten och som vi med vårt kontaktnätverk kan enkelt finnas på plats. Detta då vi ser vår tillgänglighet som en trygghet för våra familjer och ungdomar. Vi erbjuder stöd och handledning till våra jour- och familjehem dygnet runt utöver det planerade handledningstillfällen vi har en gång varje månad. Förutom stöd och handledning erbjuder vi även jour dygnet runt för de familjer som befinner sig i situationer där de vill ha professionellt stöd. Vi arbetar förstås med vård- och genomförandeplaner där ungdomars behovsområden och uppdragets insatser beskrivs.

Vill du vara med och bidra till en tryggare framtid för barn och unga? Kontakta oss!

Bli familjehem     Kontakta oss

Innovation & Placering Uppsala AB

Som jour- och familjehem får ni stöd och handledning av våra familjehemskonsulenter under hela placeringstiden. Familjehemskonsulenterna besöker er löpande och finns tillgängliga via telefon dygnet runt. Syftet med att vara tillgängliga dygnet runt är för att stötta familjer efter deras behov. I ett uppdrag som jour- eller familjehem kan man utmanas många gånger och med vår tillgänglighet vill vi underlätta samt ge goda förutsättningar för att familjer ska orka under längre tid och lyckas med sina ambitioner. Vi bistår med stöd, hjälp, vägledning, motivation i alla situationer, stora som små. Förutom ambitionen att stötta familjer så tror vi på starkt samarbete både i frågan om familjers behov men även barn och unga gällande genomförandeplaner och andra myndighetskontakter under placeringstiden.

Läs om Familjehemsvård
Handledning för våra familjer
Ansök om att bli familjehem


Vår vision

Vår vision är att bedriva vår verksamhet med god kvalité och bemöta alla parter efter deras önskemål och behov i ett uppdrag.

Vi tror på att en välfungerande familj är något av det starkaste och viktigaste ett barn kan ha under sin uppväxt. Förutsättningar för ett stabilt och tryggt liv spelar en viktig roll redan vid ett tidigt skede. När barn och ungdomar rycks ifrån den tryggheten behöver de snabbt all stöd och hjälp de kan få för att återupprätta sin självkänsla men också förtroendet för vuxna som de en gång kan ha känt sig svikna av. Vi tror på att trygga individer skapar trygga samhällen och ser vårt uppdrag som familjehem som en samhällsbärande funktion som stärker, utvecklar och ger individen stabilitet innan det är försent.

Som familjehemskonsulenter ser vi även till att möta de barn och ungdomar som är i behov av fler pålitliga vuxna i sina liv. De barn och ungdomar som under en period i sitt liv haft en mycket osäker tillvaro vill vi stötta och hjälpa till att bli självständiga i sin vardag. Vi handleder familjer i deras uppdrag men även barn och unga i deras bemötande i sina nya hem och nya miljöer. Vi tror på att alla människor är unika på sitt sätt och behöver bekräftelse i hur de är och stöd i hur de kan utvecklas.  

Vi grundar vårt arbetssätt på en ömsesidig respekt mellan våra ungdomar, personal och samarbetspartner. Vi på Innovation & Placering Uppsala AB har våra samarbetspartners i åtanke vid beslutsfattande och arbetar alltid för att ta fram en lösning som passar alla involverade parter.  
Vårt arbete syftar till att skapa god ordning hos ungdomarna för att öka känslan av trygghet och samhörighet. Det är i utsträckningen ett integrationsarbete som på lång sikt hjälper ungdomarna att bli starka, ansvarstagande samhällsmedborgare.